ORCs AGM för 2019 klart – VM i Havskappsegling kommer till Östersjön 2021

Idag togs de formella besluten under ORCs årsmöten, all information ligger på vår AGM huvudsida

Ur svensk synvinkel var våra submissions/motioner framgångsrika, 2 av dem gillades av ORC och vi kommer framigent att få större vikt av havskappsegling jämfört mot banseglingar under Europamästerskap. ORC kommer också delegera till sin tekniska kommittée att flytta gränsen mellan klass A och B så att vi inte splittar likadana båtar typ Xp44 i olika klasser.

2021 kommer VM i Havskappsegling hållas i Tallin, första eller andra veckan i augusti. Mer information finns på Estniska här