ORC AGM 2018

Här kommer löpande rapporter från de olika kommitémötena under AGM:

(Jag har skrivit noterna på Engelska då alla möten hålls så)

Alla submissions ligger här

PROMOTION AND DEVELOPMENT COMMITTEE – Agenda – Noter
OFFSHORE CLASSES AND EVENTS COMMITTEE – AgendaNoter