North Sails Offshore Clinic 2020 – uppskjutet!

North Sails Offshore Clinic i maj INSTÄLLT/UPPSKJUTET till efter KSSS Indian Heat 2020-09-20!

Under rådande omständigheter och speciellt med hänsyn till de som på något sätt blivit direkt eller indirekt drabbade av pandemin ser vi oss tvingade att flytta North Sails Offshore Clinic till hösten.
I dagsläget vill KSSS och North Sails inte att vi genomför NSOC på Sandhamn.
Grunden för beslutet ligger i den ökade smittrisken för ”fullcrew” besättningar där personer som normalt inte träffas sätter sig i samma båt under en längre stund och sen splittras och riskerar dra med eventuell smitta hem.

Detta efter dialog med WS och läkare kopplade till KSSS.
För att KSSS, SHF och North Sails inte ska hamna i en situation där vi blir ifrågasatta sätter vi vårens NSOC på paus och flyttar fram den till hösten en helg efter Indian Heat (19-20 sep).

Vi är jätteledsna för beskedet och hoppas ni alla tränar fint i säkra konstellationer.

Johan Tuvstedt, SHF
Johan Rockström, KSSS
Anders Lewander, North Sails