Shorthanded – säkerhet

Säkerhetsutbildning – snart lika självklart som AIS!

När shorthandedtävlingar blir mer etablerade och mer lika de kommande VM och OS formaten för Shorthanded Mixed krävs att vi tar säkerheten på större allvar. För de som avser segla på internationell nivå ställs alltid krav på uppfyllnad av de för shorthanded specifika kraven på kompetens och certifikat som stipuleras i OSR-CAT2/3/4. Där kan nämnas specifikt kravet att en eller bägge besättningsmedlemmarna har genomgått och erhållit certifikat från WS Säkerhetskurs och i visa fall WS sjukvårdskurs.

Svenska Seglarförbundets Tekniska Kommittée har föreslagit för SSF Styrelse att förbundet från 2021 inte längre ska acceptera att stora tävlingar undantar kompetenskraven som finns i World Sailing OSR-CAT2/3/4 från 2021, varför det förhoppningsvis snart blir obligatoriskt för deltagare att ha dessa certifikat.

För säsongen 2021 ser SHF att kravet på genomgångna kurser för svenska seglare kommer gälla för shorthandedseglare som deltar i kappseglingar som nyttjar World Sailings säkerhetsregerverk på åtminstone dessa regattor:

  • Raymarine 2Star
  • Sandhamn Open Hav
  • Gotland Runt
  • Kieler Woche
  • Göteborg Open sea race
  • Fastnet Race
  • Rolex Middle Sea Race

För säsongen 2020 är kravet i kraft redan för Kieler Woche och för VM i Offshore Shorthanded Mixed på Malta.

I Sverige har Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB fått uppdraget att hålla dessa utbildningar av Svenska Seglarförbundet. Där finns en informativ sida om säkerhetskurser för havskappseglare. Anmälan till kurserna sker via Seglarförbundets modul på: https://www.svensksegling.se/Utbildning/

Sök på Safety och Medical..