GoForSpeed! 2023-04-17 Segel och riggtrim, Segelgarderob – kopplat till mätregler.

GoForSpeed! medlemsseminarie under ledning av Nadine Kugel med stöd av Carin Sjölander och Linnéa Floser.

Vi ställer ett antal frågor till en panel av deltagande segelmakare och dina frågor kommer vara extra intressanta att höra! Till vår hjälp har vi en erfaren moderator!

  • Mer detaljer kommer

Anmälan här!