2024-01-15 – Mästerskapsgenomgång 2024

Internationella mästerskap

8-16 juni, ORC Double Handed World Championship 2024, Oslo/Tønsberg

9-17 augusti, EM Havskappsegling ORCi, Mariehamn

27 september-5 oktober, 2024 ORC World Championship, Newport USA

Nationella mästerskap

6-9 juni, SM i Havskappsegling i samband med Sandhamn Open

1-4 augusti, SM Distanskappsegling SRS Fullcrew, Mälaren

6-8 september, SM Distanskappsegling SRS DH, Nordic Yachts Open

Klassmästerskap

30 juni-3 juli, Klassmästerskap Havskappsegling DH under ORCi i samband med Gotland Runt