2024-03-04 – Introduktion till solosegling och Silverrudder 2023