ORC AGM 2019

Här ligger samtliga möten och protokoll från ORCs årsmöte/AGM:

(Jag har skrivit noterna på Engelska då alla möten hålls så)

Alla submissions ligger här

Promotion and Development Committee – AgendaNoterProtokoll
Offshore Classes and Events Committee – AgendaNoterProtokoll
ITC – AgendaProtokoll
Rating Offices Committee – AgendaNoterProtokoll
Measurement Committee – Agenda NoterProtokoll
Race Management Committee – AgendaNoterProtokoll
Managment Committee – AgendaProtokoll
Här ligger en PDF med Test Runs för 2020 på befintligt mätbrevsdata
Over and out..