GoForSpeed! 2023-03-27 Navigation och sjökort.

GoForSpeed! medlemsseminarie under ledning av Louise Edgren.

Grundstötningen på 10 m kurvan under Gotland Runt 2022 väcker ju frågor!

  • Vi planerar få med både Sjöfartsverkets representanter och privata moderna aktörer som framställer så väl digitala som analoga sjökort och hamnböcker.
  • Dina frågor är som alltid högaktuella
  • Mer detaljer kommer…

Anmälan här!