Säkerhet ombord

Vissa havskappseglingar kräver att skeppare och besättningsmedlemmar innehar ett intyg på genomförd säkerhetsutbildning. Regelverket kring detta finns i ISAF Special regulations som ni kan hitta på ISAFs hemsida. https://www.sailing.org/inside-world-sailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/

Detaljerna för kompetenskraven hittar du här

Utbildningstillfällen för dessa kurser finner ni nedan, även om det inte finns ett krav på alla tävlingar ser vi gärna att ni går kurserna. De får en att tänka till kring säkerheten ombord.

Kurstillfällen 2022/2023

Här hittar du den KURS du söker

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

  1. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  2. Maila till : info (at) seasafety.se. Glöm inte ditt telefonnummer.
  3. Vi kontaktar dig

Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

https://www.seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare

Finns även fina flmer från Youtube från föregående kurser: