Säkerhet ombord

Vissa havskappseglingar kräver att skeppare och besättningsmedlemmar innehar ett intyg på genomförd säkerhetsutbildning. Regelverket kring detta finns i ISAF Special regulations som ni kan hitta på ISAFs hemsida. https://www.sailing.org/inside-world-sailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/

Detaljerna för kompetenskraven hittar du här

Planering av hösten – vinterns 2023 kurstillfällen klar!

Seasafety har tillsammans med Svenska seglarförbundet genomfört planeringen av hösten och vinterns kurstillfällen inom säkerhet för havskappseglare.

I kursregistret är det 37 seglare som har certifikat som går ut före midsommar 2024, men inte säkert att alla vid förnya certifikatet. Två har hittills anmält behov att förnya sitt certifikat.

Vi avser erbjuda fem tillfällen, två under hösten och tre under vinter/vår.

Följande veckor:

  • Vecka 42 
  • Vecka 48

Samt under 2024:

  • vecka 04
  • vecka 12
  • vecka 15

Anmäl gärna intresse för en viss vecka!

Läs mer och boka direkt på:
https://www.seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare