2024-02-12 – Scoring enligt ORCi – så funkar det + info från TracTrac

Chris Terkelsen från TracTrac kommer med sina bästa tips om hur du som kappseglare får ut det mesta av TracTrac, före, under och efter race. Möjligheter att ställa frågor finns också!

Johan Tuvstedt berättar om hur scoring i ORC fungerar, allt från vanlig Time on Time med AP nummer till PCS via det nya weather routing scoring