Hedersmedlemmar

Följande personer har av styrelsen och det extrainkallade årsmötet 2024-04-15 bekräftats som hedersmedlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet för sina särskilda insatser för Havskappsegling i Sverige och närområdet:

 • Roger Eriksson, OxSS – 2019-08-16
 • Zoran Grubisa, ORC – 2022-11-06
 • Ecky von der Mosel, KYC – 2023-08-07
 • Michael Berlin – Stockholm – 2024-04-15
 • Kjell Borking – Stockholm – 2024-04-15
 • Hans Broman – Stockholm – 2024-04-15
 • Hans Drakenberg – Stockholm – 2024-04-15
 • Otto Drakenberg – Stockholm – 2024-04-15
 • Lena Having – Göteborg – 2024-04-15
 • Lennart Jansson – Göteborg – 2024-04-15
 • Anders Nilsson – Malmö – 2024-04-15

Hedersmedlemmar utses av årsmötet och styrelsen.