Förbundet

Svenska havskappseglingsförbundet är ett klassförbund för alla seglare som
kappseglar enligt ORC international och ORC club.

Dessutom vill vi vara en serviceorganisation för alla som seglar kölbåt på
havet. Oavsett om du seglar ORCi eller SRS.

SHF är länken mellan seglarna och arrangörerna för att säkerställa att information,
resultat och säkerhet hanteras på ett smidigt, tydligt och konsekvent sätt.

SHF når du enklast via:

havskappseglingsforbundet@gmail.com