Förbundet – Klassförbund för SRS och ORC

logo

Svenska Havskappseglingsförbundet är ett klassförbund för alla seglare som kappseglar enligt SRS, ORC international och ORC club i Sverige.

Dessutom vill vi vara en serviceorganisation för alla som seglar kölbåt på
havet.

SHF är länken mellan seglarna och arrangörerna för att säkerställa att information, resultat och säkerhet hanteras på ett smidigt, tydligt och konsekvent sätt.

SHF når du enklast via: havskappseglingsforbundet@gmail.com

Vad SHF gör på 60 sekunder