Shorthanded – säkerhet

Säkerhetsutbildning – snart lika självklart som AIS!

När shorthandedtävlingar blir mer etablerade och mer lika de kommande VM och OS formaten för Shorthanded Mixed krävs att vi tar säkerheten på större allvar. För de som avser segla på internationell nivå ställs alltid krav på uppfyllnad av de för shorthanded specifika kraven på kompetens och certifikat som stipuleras i OSR-CAT2/3. Där kan nämnas specifikt kravet att en eller bägge besättningsmedlemmarna har genomgått och erhållit certifikat från WS Säkerhetskurs och i visa fall WS sjukvårdskurs.

Svenska Seglarförbundets Tekniska Kommittée har föreslagit för SSF Styrelse att förbundet från 2021 inte längre ska acceptera att stora tävlingar undantar kompetenskraven som finns i World Sailing OSR-CAT2/3/4 från 2021, varför det förhoppningsvis snart blir obligatoriskt för deltagare att ha dessa certifikat.

Uppdaterat: I Svenska Seglarförbundets tävlingsreglemente finns redan tidigare detta krav i §1.8, det verkar ha funnits där i versionerna från 2013 och troligen tidigare. Det specifika shorthandedkravet på kompetens för CAT3 togs av ISAF (nuvarande World Sailing) år 2014

För säsongen 2021 ser SHF att kravet på genomgångna kurser för svenska seglare kommer gälla för shorthandedseglare som deltar i kappseglingar som nyttjar World Sailings säkerhetsregerverk på åtminstone dessa regattor:

  • Raymarine 2Star
  • Sandhamn Open Hav
  • Gotland Runt
  • Kieler Woche
  • Göteborg Open sea race
  • Fastnet Race
  • Rolex Middle Sea Race

I Sverige har Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB fått uppdraget att hålla dessa utbildningar av Svenska Seglarförbundet. Där finns en informativ sida om säkerhetskurser för havskappseglare. Anmälan till kurserna sker via sidan på Seasafety.se:
https://seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare

För sjukvårdskurser finns information på:
https://seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare/offshore-medical-training