Mätbrev ORC

För att kunna kappsegla i ORC-klass krävs att båten har giltigt mätbrev.
Giltighetstiden är till sista december samma år som mätbrevet utfärdades.

Ansökan ORC mätbrev här >>

Ansökan om nytt såväl som förnyande av befintligt mätbrev görs under länken ovan.
Mätbrevet kan laddas ned från SSFs hemsida under länken
Lista över aktuella ORCi och Club mätbrev genom att klicka på certifikatnummret
längst ut till vänster när Seglarförbundet mottagit mätbrevsavgiften.
Utfärdade ORCi och ORC Club brev kan hämtas från ORC Sailor Services

För att få ett nytt ORC Int-mätbrev måste varje enskild båt vara inmätt av en behörig mätman. Mätmän i Sverige >>

För kostnad för att få ett mätbrev utfärdat hittar du under ”Inmätning”

Om båten byter ägare blir mätbrevet ogiltigt och ny ägare kan ansöka om nytt mätbrev.