2024-03-18 – Från idé till genomförd kappsegling på mest komplicerade sätt, MAT 1220 projektet Karukera