ORC

Offshore Racing Congress

ORC, är ett klassförbund anslutet till det internationella seglarförbundet, ISAF, med uppgift att administrera havskappsegling, där bl.a. reglerna ORC International (ORCi) och ORC-Club ingår.

ORC beslöt på sitt årsmöte 2007 att från och med 2008 ska IMS heta ORC International.

Föregångaren till IMS var ett amerikanskt system ”Measurement Handicap System”, MHS. Namnet antyder att det var ett system som baseras på uppmätning av fysiska egenskaper snarare än ett system där man observerar och bearbetar båtars prestanda på kappseglingsbanan.

Intentionerna som låg till grund för utvecklig av systemet kan sammanfattas så här:
– Vikta varje faktor i dataformlerna så att de samstämmer med den påverkan de har på båtens fart.
– Minimera risk att nya konstruktioner gör att gamla båter inte längre är konkurrenskraftiga.
– Se till att standard produktionsbåtar blir rättvist värderade gentemot rena racers.

Det här betyder att om verkligheten inte stämmer överens med ”formeln” så kan man ändra i de påverkande faktorerna.

De formler i systemet som ligger till grund för båtarnas förväntade prestanda revideras varje år, och respittalen flukturerar därför mer eller mindre från år till år.