North Sails ORCi Cup 2020

Start under North Sails ORCi Cup 2019 – Indian heat by Aruba

Målgrupp:
Full-crew seglare med havs- och bankappseglingsfokus samt mästerskapsambitioner
Båtar och seglare som idag seglar ORCi eller avser segla ORCi 2020 och/eller 2021

Målsättning:
Öka antalet aktiva ORCi seglande svenska båtar över tid vilket ska både ge en större bredd i “elit”-segmentet men också fler svenska deltagare på internationella mästerskap och förhoppnigsvis också fler medaljörer

Program 2020

12 mars: Mässmingel med fokus på North Sails Offshore Clinic

Torsdagen den 12 mars kl 19.30 arrangerar North Sails ett mässmingel i monter (A03:30, uppe på däcket i A-hallen). Detta är samma kväll som KSSS Seglarforum på Allt för Sjön men efter att det eventet är klart.
Under kvällen diskuterar vi North Sails Offshore Clinic, som kommer genomföras i traditionell anda på KSSS Lökholmen 15-17 maj.

Anmälan Mässmingel 12/3

24 mars: Havskappseglarpub på Kungliga Klubbars Klubb

North Sails, Svenska Havskappseglingsförbundet och KSSS bjuder in till Havskappseglarpub. Den drar igång kl 18.00 den 24 mars på Kungliga Klubbars Klubb, och på agendan står bl a presentation och planering av North Sails ORCi Cup 2020 och 2021. Matnyttiga föredrag av North Sails utlovas! Målgruppen är besättningar som kommer segla fullcrew på havet oavsett mätregel.

Anmälan Havskappseglarpub 24/3

North Sails Offshore Clinic

15-17:e maj, Lökholmen Sandhamn

  • Max 20 båtar, full crew och med fokus på full-crew seglare med havs- och ban-kappseglingsfokus samt mästerskapsambitioner
  • Boende och förplägnad är planerad på KSSS Lökholmen, mer info om bokning kommer meddelas via SHF.NU till medlemmar i SHF
  • North Sails står för innehåll; Starter, banor, coachning och debrief. Fokus på Säkerhet, båthantering och segeltrim.

Cupseglingar:

KSSS Sandhamn open, 5-7:e juni, Sandhamn

Kappsegling:
Havsbana, start ca kl 18, Max 24 h segling fredag kväll – lördag kväll
Banseglingar, start ca kl 10, Max 5 h seglingar söndag

KSSS Gotland Runt, 27:e juni – 1:a juli, Skeppsholmen – Sandhamn

Kappsegling:
Havsbana, start ca kl 10, ca 48h segling söndag – tisdag/onsdag

Indian Heat by Aruba, 19-20:e september, Saltsjöbaden

North Sails aktivitet:

  • Fredagen 18:e september finns NS på plats i Saltsjöbaden och båtar kan boka 25-minuters-pass med North Sails medarbetare för att kika igenom befintlig garderob, trim-mek, små-issues på segel etc. North Sails har 2 personer på plats.
    • SHF sköter bokning och kontakter, ramtider: 12:00 – 16:00 2 spår med 25-minuterspass och 5 min “marginal” emellan
  • Coachning på vattnet

Kappsegling:
Banseglingar, start ca kl 10, Max 6 h seglingar lördag & söndag

Ägarmöte, oktober/november 2020

Seglarpub med presentation av säsongen och uppstart inför VM 2021, prisutdelning för North Sails ORCi Cup 2020

Klubbarnas Klubb, Djurgården

North Sails aktivitet:
Väderanalys av Tallinn efter Baltic Offshore Week 2020 och inför ORCi VM 2021

  • NS driver insamlandet av data från Svenska seglare som deltar 2020 och kombinerar med meterologidata.
  • Redovisning under ägarmötet som uppstart av den svenska breddsatsningen inför ORCi VM i Tallinn 2021