2024-04-17 – BlurForSpeed! –  Kommunikation ombord av och med Peter Gustafsson

Peter Gustafsson från J/111 BLUR och bloggen BLUR.SE höll ett specialinsatt öppet GoForSpeed! på temat ”kommunikation ombord”.

  • Peter: Vi har ju ett lite annat sätt att tänka kring detta för att få med alla ombord. Och vi upplever också att detta decentraliserade och iterativa sätt att jobba ger oss en edge när det blir oklart/otydligt.

Presentationen hittar du här!

Peter guidar oss från ”basics” kring vad man behöver prata som (speed/taktik/kommunikation) med exempel från Blur och andra båtar. Därefter lite mer teori och vad en skipper behöver göra annorlunda för att skapa psykologisk säkerhet ombord.

Här finner du seminariet i sin helhet:

Tack för ett mycket insiktsgivande föredrag Peter!