Kallelse till extrainsatt årsmöte måndagen 2024-04-15 kl 1830

Härmed kallas du som medlem i Svenska Havskappseglingsförbundet till extrainsatt årsmöte 15 april 2024 med målet att befästa det förslag som togs av årsmötet 2024-03-05 om införande av hedersmedlemskap.

Som framgår av Styrelsens förslag till årsmötet härförleden avser vi införa begreppen hedersmedlem och hedersmedlemskap i förbundet så snart ett andra årsmöte godkänt stadgeändringen.

I samband med det extrainsatta årsmötet välkomnar styrelsen förslag på blivande hedersmedlemmar. Det kan vara nuvarande eller tidigare medlemmar eller andra personer som gjort Svensk Havskappsegling eller Svenska Havskappseglingsförbundet stora tjänster genom åren.

Eposta dina förslag på hedersmedlemmar till havskappseglingsforbundet@gmail.com senast 2024-04-13

Årsmötet är öppet för medlemmar och andra, om det blir omröstning kommer endast nuvarande medlemmar tillåtas rösta. Medlemskap tecknas här om du inte redan är medlem.

Dagordning för det extra årsmötet:

  • Extra årsmötets öppnande
  • Upprop och röstlängd
  • Val av justeringsperson
  • Val av två rösträknare
  • Fråga angående mötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Befästande av styrelsens förslag om hedersmedlemskap och stadgeändring
  • Inval av hedersledamöter under förutsättning att stadgeändringen befästs
  • Övriga frågor
  • Extra årsmötets avslutande

Det extrainsatta årsmötet kommer hållas kl 1830-1900 över Zoom på:
https://us02web.zoom.us/j/89878606693?pwd=bFdMMzZvSGd4NS8xekdoZmVSTFZlZz09

Meeting ID: 898 7860 6693
Passcode: 061196

One tap mobile
+46850539728,,89878606693#,,,,061196# Sweden +46844682488,,89878606693#,,,,061196# Sweden

Varm välkomna på extra årsmöte!