GoForSpeed! med fokus på väder och routing

Onsdagen 22:a februari håller vi medlemsseminarie över Zoom på temat meteorologi och mjukvara.

Johan Tuvstedt leder en paneldiskussion med meteorologerna Pia Hultgren och Martin Hedberg samt navigatörerna Jimmy Hellberg och Anders Dahlsjö. Vi har 4 grundfrågeställningar med olika fokus men deltagare uppmanas komma med kompletterande frågor och tänkvärda scenarier.

Vi kör som vanligt igång kl 1930 och hoppas vara klara till kl 2100, anmäl dig direkt via GoForSpeed! sidan: GoForSpeed! 2023-02-22 Meterologi och mjukvara.

Som förberedelse rekommenderas att kika på tidigare GoForSpeed!-seminarier på temat:
GoForSpeed! om Routing, Väder, Taktik, – med Meteorolog, Aksel Magdahl
GoForSpeed! medlemsseminarie 29/4 med fokus på användning av Expedition

Varmt välkomna!