Fortsatt samarbete mellan ORC och RORC

I samband med ORCs AGM så lämnade Sverige och Svenska Havskappseglingsförbundet in en motion (submission) till ORC om fortsatt fördjupat samarbete med RORC om mätning och rating i syfte att kunna ha gemensamma mästerskap för att få fler och bättre seglare på regattorna.

Läs SHFs Submission här

Motionen härör från Årets Havskappseglare, Patrik Forsgren/Team Pro4u

ORC har nu Skickat ut en pressrelease om att ORC och RORC fördjupar samarbetet och specifikt om UMS:
The two international rating systems recognized by World Sailing, IRC and ORC, agreed to continue their dialogue on a technical level to further develop the Universal Measurement System (UMS) to allow boats to be rated more easily for different measurement system around the world.

Läs hela pressreleasen här