Eva Drakenberg

Det är med stor sorg i Svenska Havskappseglingsförbunder som vi tyvärr måste meddela att vår mångåriga styrelseledamot och vice ordförande Eva Drakenberg tragisk avled i fredags kväll efter en tids sjukdom.

SHF kommer framförallt ihåg Eva för alla fina insatser hon gjort under åren i förbundet och vill samtidigt passa på att minnas Eva å alla havskappseglares vägnar för de framstående insatser Eva gjorde under alla år som arrangör och funktionär för internationella och nationella kappseglingar. Eva var dessutom engagerad i internationell havskappsegling via ORC där hon dels ingick i ORC Race Management Committée och i ORCs beslutande organ, ORC Congress.

Vi minns Eva från de många ljusa stunder då hon fick göra en av de saker hon brann för, levererade nytta till Seglarsverige.

Eva blev 75 år. Våra tankar går till Evas make Hans och Evas dotter Karin.