Dags att rösta på årets Havskappseglare för perioden 2022-09-16 – 2023-09-15

Som medlem i Svenska Havskappseglingsförbundet önskar styrelsen att du röstar på de eller den seglare som du tycker ska få Svenska Seglarförbundets årliga utmärkelse ”Årets havskappseglare (Nakterhuset)”

SSF: Nakterhuset (Årets havskappseglare)

Nakterhuset (Diones vandringspris), ett antikt, ståtligt nakterhus skänktes 1985 av Ola Wettergren till SSF för att årligen utdelas till välförtjänt havskappseglare.

Förbundsstyrelsen utser vinnare efter förslag från Svenska Havskappseglingsförbundets styrelse. Nakterhuset utdelas årligen till den eller de havskappseglare som under förflutet kalenderår gjort den främsta prestationen inom internationell havskappsegling. Med internationell havskappsegling avses alla havskappseglingar utanför Sverige, men VM och EM som arrangeras i Sverige ska anses ingå i internationell havskappsegling. Med prestation avses framstående placering eller ”bragd” inom havskappseglingen. Skulle lämplig kandidat inte finnas för ett visst år, så får förbundsstyrelsen besluta att inte dela ut något pris.

SSF använder sig av brutet utmärkelseår och resultaten från och med den 16 september 2022 och fram till och med 15 september 2023 räknas till 2023 års utmärkelser.
Omröstningen pågår till 2023-09-21

Här kan du se tidigare pristagare:
Här kan du se tidigare pristagare

OBS! Omröstningen är inte öppen för alla även om vi inte kan förhindra att du delar länken. Rösterna kommer korsläsas mot medlemslängden. Bli medlem på: https://shf.nu/forbundet/medlemskap/

Här lägger du din röst!