Dags att nominera till årets Havskappseglare 2023!

Dags att nominera de seglare vi vill se i omröstningen till årets Havskappseglare för perioden 2022-09-16 – 2023-09-15

Ur Svenska Seglarförbundets Administrativa reglemente framgår:
Nakterhuset (Årets havskappseglare)
5.2.10 Nakterhuset (Diones vandringspris), ett antikt, ståtligt nakterhus skänktes 1985 av Ola Wettergren till SSF för att årligen utdelas till välförtjänt havskappseglare.
5.2.11 Förbundsstyrelsen utser vinnare efter förslag från Svenska Havskappseglingsförbundets styrelse. Nakterhuset utdelas årligen till den eller de havskappseglare som under förflutet kalenderår gjort den främsta prestationen inom internationell havskappsegling. Med internationell havskappsegling avses alla havskappseglingar utanför Sverige, men VM och EM som arrangeras i Sverige ska anses ingå i internationell havskappsegling. Med prestation avses framstående placering eller ”bragd” inom havskappseglingen. Skulle lämplig kandidat inte finnas för ett visst år, så får förbundsstyrelsen besluta att inte dela ut något pris.

Som medlem i Svenska Havskappseglingsförbundet önskar styrelsen att du nominerar de eller den seglare som du tycker ska få Svenska Seglarförbundets årliga utmärkelse “Årets havskappseglare (Nakterhuset)” för innevarande år.

SSF använder sig av brutet utmärkelseår och resultaten från och med den 16 september 2022 och fram till och med 15 september 2023 räknas till 2023 års utmärkelser.

Vandringspriset skänktes av Ola Wettergren 1985 till Svenska Seglarförbundet för att årligen utdelas till välförtjänta havskappseglare. Svenska Seglarförbundets styrelse utser vinnare, efter förslag från Svenska
Havskappseglingsförbundets styrelse.

Nomineringen pågår till 2023-09-17 kl 21:00
Här kan du se vilka som redan är nominerade

Här kan du se tidigare pristagare

Från och med måndag 18/9 kommer du att kunna rösta på de nominerade via ett nytt formulär.

Här nominerar du!