Dags att kolla köl och roder!

Från 2023-01-01 råder krav på köl och roderinspektion för dig som ska havskappsegla! Läs på förbundets hemsida hur du gör på: https://www.svensksegling.se/tavling/batar-och-matbrev/mer-om-batteknik/sakerhetsbestammelser/ Logga sen din inspektion på mätbrevsportalen på: https://matbrev.svensksegling.se/Inspection/AddNewInspection…