SHFs motion till seglardagen faller och SRS står starkt i Sverige!

Under gårdagens årsmöte i Svenska Seglarförbundet, Seglardagen i Göteborg, så dryftades SHFs motion om att ena hur Sverige seglar respitsegling med våra närmaste grannländer Norge, Finland och Estland. Motionen och styrelsens förslag att avslå densamma föredrogs och Seglarförbundet hade ordnat möjlighet att dryfta denna och flera andra förslag i separata dialogrum. SHF var på plats med ordförande Johan Tuvstedt som svarade på frågor och föredrog underlaget och bakgrunden till motionen.

Foto: Johnie Berntsson

Därefter blev det omröstning i frågan och de röstberättigade, distrikten, klassförbunden och klubbarna röstade och motionen fälldes med stor majoritet, 74-3 röster. Motionen får givetvis ses som ett misslyckande men den har uppenbarligen skapat en viss dialog kring ämnet och vi tror i grunden att det är bra med en öppen debatt och högt i tak på olika forum.

Ställningstagandet från Seglarsverige, åtminstone den röstberättigade delen, är supertydligt vilket SHF värdesätter och ser som en stor tillgång framåt. Det finns ett stort engagemang för breddseglingen och SRS samt ett tydligt ställningstagande för att stärka deltagandet av sällankappseglarna och de evenemang som riktar sig till dessa.

KSSS kom med ett mycket handfast genmäle mot motionen där de framförde att de välkomnade respitsegling enligt SRS. De såg framför sig en vision om ett mer golfhandikappliknande system för att på så sätt höja deltagande och motivationen hos de som inte kappseglar så ofta. Sådana system nyttjas på flera andra ställen i världen och SRSp från Seglarförbundet gör exakt det.

Nu arbetar vi framåt mot säsongen och vill passa på att slå ett slag för de två SM i Distanskappsegling som seglar enligt SRSv i samband med Ulvöregattan 13-15:e juli (Shorthand) och Öland Runt 16-20:e augusti (Fullcrew)

– Mot nästa kryssrundning!