Var med och påverka ORC 2025!

Som medlem i ORC har Svenska Seglarförbundet och därmed Svenska Havskappseglingsförbundet den unika möjligheten att årligen motionera till ORC om hur vi anser att regeln, VPPt och formaten för de stora eventen ska utformas. De senaste åren har vi lagt ca 4 motioner per år varav ca hälften vunnit kraft genom beslut i ORC Congress. Nu senast fick vi gehör för att även båtar med elmotor ombord ska kunna få tillhöra cruisingklassen samt att S-Glas inte längre ska klassas som ett exotiskt material.

Som medlem i SHF välkomnar vi dig att föreslå ändringar till ORC inför 2025 via detta formulär

Styrelsen har för avsikt att motionera om:

  • Båtar som befinns utanför sitt klassintervall vid en kontrollmätning ska inte få fortsätta delta i den klassen vid ett pågående mästerskap.
  • Formatet på VM och EM ska innehålla större andel distanskappseglingar och färre rena bankappseglingar.

Har du specifik input på dessa punkter är du välkommen att maila styrelsen på havskappseglingsforbundet@gmail.com så tar vi med dessa i våra motioner.