Double Scoring ORCi / SRS under ÅF Offshore Race

Example SRS sail spec AFOR

I år kommer ÅF Offshore Race för ORCi båtar även innebära double scoring enligt SRS gentemot SRS totallista.

Detta är för att kunna ha en totalvinnare i hela racet, något som medier gillar..

Det SRS tal som utfärdas för varje ORCi båt baseras på EXAKT den konfiguration båtägaren uppger eller har i sitt ORCi brev. Alltså om båten har ett eller flera andra SRS mätbrev kommer det ändå att göras ett nytt separat mätetal. Efter racet kommer eventella ändringar i det ordinarie SRS certifikatet att återställas.

Det är alltså viktigt att du som seglar ORCi på ÅFOR fyller i och skickar in det excelformulär som KSSS tillhandahållit, med rätt segelmått. Om du avser segla med färre segel på ÅFOR än vad du har i ditt ORCi certifikat så utelämnar du dessa från SRS segelkonfigurationsbladet så får du ett SRS tal som motsvarar vad du avser segla med. OBS att om så görs får dessa utelämnade segel inte vara ombord under kappseglingen!

/JT