Rapport från ORC Annual General Meeting 2017

Generellt

2017 års generalmöte var förlagt till Puerto Vallarta i Mexico vilket gjorde att en del valt att inte åka, för oss Svenskar som var på plats var resan lång ca 24 timmar varje väg. ORC har alltid sitt möte ihop med World Sailing pga. av att många medlemmar sitter i kommittéer i båda organisationerna, men frågan togs upp om vi i fortsättningen när mötena är förlagda långt från Europa ska dela på oss.

Reflektioner

Mycket tid och energi läggs på samarbetet med RORC där nu större delen av ORC är för ett samarbete men det känns som om RORC har problem med de äldre i sin club som är emot ett samarbete, riktigt varför är svårt att förstå.

Vi kommer ju att ha ett gemensamt VM nästa år som vi alla ser fram emot, men efter det vill RORC inte lova något fortsatt samarbete.

Vi fick EM 2019 och det var ett enhetligt beslut, så roligt att höra alla lovord från våra grannländer också kul att samarbetet med länderna här i norr fungerar så bra, man skall veta att vi bara har ca 55 mätbrev och är en av de små nationerna och ändå lyckas vi knipa EMet.

Roligt att fler länder ansluter sig till ORC Syd Afrika och USA är de snabbast växande och att vi snabbt har hjälpt dem bygga upp en fungerande organisation.

Det kommer att bli svårare i framtiden att få arrangera VM då andra kontinenter kommer att vilja ha sin del av kakan och redan nu har USA ansökt om VM 2020, platsen för eventet är New Port anrikt och ett fantastiskt ställe att segla på. USA har ställt som krav att det ska vara ett gemensamt VM IRC och ORCI så vi får hoppas att vi lyckas övertyga RORC som i dag är tveksamma. Jag känner att det nordiska samarbetet bara blir bättre för varje år och att vi håller ihop i de frågor som är viktiga för oss, i Mars kommer vi att ha ett möte i Norge där samarbetet runt regattor, mätregler m.m. kommer att vara på agendan. Finland och Danmark har visat intresse för att göra sitt eget NORlys som bygger på ORC vpp och egentligen ett ORC club mätbrev.

VM och EM de närmaste åren.

VM 2108 Hauge Holland

VM 2019 Kroatien Sibinik

VM 2020 USA New port

EM 2018 Cypern Limassol

EM 2019 Sverige  Oxeläsund

Justering av ORCI VPP

De viktigaste justeringarna för 2018 berör.

VPP.

▪ Hydrodynamik

– Inducerad drag uppdaterad

– Besättningens tvärgående rörelse korrigerades något

 

▪ Aerodynamik

– Effektiv höjd på segelplanen ökade med 20%

– Aero-koefficienten Cd0 (vindskrov och besättning) ökade med 20%

– PHIUP-koefficient halverad

– Effektfunktionen uppdaterad

 

IMS – International Measurement System

▪ Regler B2.2 (a) ändras genom att införa tätare stationsavstånd (2,5% av LOA) i bakre 15% av LOA förutom redan existerande föröver 15% av LOA.

▪ Regler B4.1 (e), B4.2 (l) och B4.4 (c) modifieras för att klargöra utombordsmotorns position för trimmätning. Om utombordsmotorn är ombord under tävling, ska den vara ordentligt fastsatt på konsolen eller stuvad ombord med tyngdpunkten bakom masten. Dess vikt och position ska registreras i mätbrevet.

▪ Regel B7.1 är modifierad för att klargöra användningen av kolfiber i strukturella element.

▪ Regler E2.8 är modifierad för att klargöra att PD-gränser för bommens höjning ska delas med 2 när formler i E2.8 (a), (b) eller (c) används.

▪ Regel F10.2 överensstämmer med ERS och andra IMS-regler.

ORC Rating Systems

▪ Regel 101.2 har ändrats genom att revidera byggmaterialets gränser för att överensstämma med befintlig båtbyggnadsteknik. Maximal kolfibermodul ökar till 320 GPa och maximal temperatur som kan appliceras vid tillverkning av skrov och däckskalstrukturen ökas till 90 °. Denna nya regel gäller för skrovskal och däckstruktur (ingen begränsning på sekundära konstruktionselement som skott som stöder skrovskalet och däckskalet).

▪ Ballast Leeward Recovery (BLR) Index för en båt med vattenballast eller svängköl återinförs i regel 106.2. Det representerar en sådan båts relativa förmåga att komma tillbaka från en knock-down / broach med seglen nedslagna, och med all vattenballast eller svängkölen i lovart. BLR Index är endast beräknad på ORCs VPP, medan dess tillämpning för att begränsa startande som baseras på tävlingens kategori föreskrivs i WS Offshore Special Regulation eller Notice of Race.

▪ Minsta besättningsvikt (CW) införs i ny regel 102.3 och modifierad Regel 200 och ska beräknas som: Minsta CW = Max CW – (det största av 25% Max CW eller 85 kg). Minsta CW gäller endast när det anges i Notice of Race och Seglingsinstruktioner.

▪ Ändring av RRS 49.2 i nya regeln 200.2 tar bort tvetydigheten i definitionen av ”sittande” och ”däcket” i RRS 49.2, medan livlinor fortfarande måste följa Offshore Special Regulations att de ska vara spända.

▪ Regel 207 modifieras för att klargöra att storseglet ska revas från sin nedre del men att den också kan revas med furlingsystemet i masten.

▪ Regler 305.1 (a), 305.1 (b) och 305.2 (b) är modifierade för att följa införandet av en teknisk kommitté som avses i Racingreglerna för segling.

▪ Regel 305.2 (c) är modifierad för att klargöra tillämpningen av ett poängstraff när en båt upptäcks vara i strid med sitt certifikat inom intervallet 0,1 – 0,25% av GPH. Den nya formuleringen följer bättre RRS-formuleringen om poängstraff.

▪ Ny regel 401.3 anger att kursens längd när den används i korrigerade tidsberäkningar ska registreras med en lägsta precision på 0,01 NM.

▪ Förklaringar med formuleringar av hur enkla poängalternativ beräknas läggs till i Regler 403.2, 403.3 och 403.4.

Green Book

▪ ORCs evenemangslednings webbsida och programvaran för ORC Scoring rekommenderas för användning år 2018, med planen att få det obligatoriskt med början 2019.

▪ Ett krav på användning av ett spårningssystem införs i ORC Championship Rules. Under 2019 rekommenderas TracTrac-systemet, med en plan att göra det obligatoriskt med början 2020.

▪ Nya CDL-gränser för klassdefinition i ORC-mästerskap baserade på VPP 2018 är följande:

Klass A: 16,5 >= CDL> 11,6

Klass B: 11,6 >= CDL> 9,8

Klass C: 9,8 >= CDL> 8,6

▪ Tillämpning av minsta besättningsvikt i ORC Championships läggs till i Standard Notice of Race and Standard Sailing Instructions.

▪ Övriga delar av Standard Notice of Race och Standard Sailing Instructions och ORC Championship Checklist uppdateras som en del av regelbundna genomgångar som baseras på erfarenheter frånevenemang som hölls 2017.

ORC International och ORC Club Certifikat

▪ Minsta besättningsvikt läggs till i rutan Besättningsvikter.

▪ Förbestämd kurs ”Ocean for PCS” ändras till ”Coastal / Long Distance”.

▪ HHW-mätning läggs till på båtritningen.

 

En djupare beskrivning av samtliga submissions och beslut finns på ORCs årssammanfattning finns här:
http://orc.org/AGM/2017/AGM%202017%20-%20Year%20in%20review.pdf

 

/Thomas Blixt