Välkomna att segla Göteborg Open Sea Race 2019 – i år med ORCi

Startskottet går i år kl 19.30, fredagen den 9 augusti i Långedrag, med beräknad målgång under lördag kväll, ett dygn senare till samma hamn. Förväntad bana är ca 120 Nm och går via Skagens rev ner till Kummelbanke utanför Läsö, upp till Hätteberget utanför Marstrand medmålgång i Långedrag, en bana som ger möjligheter för alla båtar, oberoende av storlek och vikt, att vinna tid på taktiska manövrar, och ha chansen till en bra placering. Tävlingen ingår i West Side Cup på Västkusten.

Tävlingen utvecklas och förändras kontinuerligt. Inför 2018 infördes möjligheten att segla på på shorthand-talet, och starten flyttades till kvällen på fredag så att de som börjat arbeta igen efter semestrarna har bättre möjligheter. I år kan du även segla på ORCi enligt Svenska Havskappseglingsförbundets önskemål. Meningen är att det ska vara en tävling av seglare för seglare, och de sociala aktiviteterna runt racet är väl så viktiga.

Havskappseglingen i Göteborg har en lång historia.

Göteborg Offshore Race seglades första gången 1996, och arrangerades då av Göteborgs Havskappseglingsförbund. Den gången gick starten från Stenpiren och banan, gick via Läsö, Anholt, Middelsgrund, Fladens fyr och Trubaduren. Från 2004 övertog GKSS tävlingen helt, de hade då varit medarrangörer under tre år, och banan kortades till en 24-timmars segling. De arrangerade racet fram till 2009.

2015 kändes det både angeläget och roligt att starta upp på nytt, det här var sommaren då både
Volvo Ocean Race och Americas Cup kom till Göteborg, och nu var det Göteborgs Quinnliga
Segelsällskap som tagit över stafettpinnen och arrangerade. Avsikten är att bredda intresset
för och öka kunskapen om havskappsegling på Västkusten och återskapa traditionen
med en havskappsegling här i Göteborg. Så nu varje år i Västerhavsveckan seglas Göteborg Open sea Race på just Västerhavet!

I linje med klubbens målsättning att öka intresset för havskappsegling bland kvinnor, hälsas
kvinnliga besättningar extra varmt välkomna. Förutom de vanliga priserna delas ett speciellt
vandringspris även ut till bästa kvinnliga team.

För mer information och anmälan gå in på:

Notice of Race http://www.gqss.se/goteborgopensearace/NoticeofRace2019/
Anmälningssida http://www.gqss.se/goteborgopensearace/anmalantillgor2019/

Välkomna!