ORC 2022 – det börjar klarna inför säsongen!

Idag har ORC presenterat de regelskrivningar som gäller för 2022 och med dem en uppdaterad mätinstruktion, klassregel och ny Green-Book, mästerskapsbestämmelser.

Trots vår Svenska och den Tyska submissionen om justerade CDL gränser har ännu ingen ändring kommit till stånd, men det ryktas från Offshore Classes & Events Committée att det ligger ett förslag till 2023 om en bättre balans mellan klasserna och vi hyser gott hopp om att den gemensamma Nordiska gruppen + Baltikum, Holland och Tyskland kommer kunna enas om att stödja dessa till kommitténs nästa möte.

För 2022 gäller följande klassindelning:

Class A: 16.400 ≥ CDL > 11.610 max. 50 entries (30 from one country) *
Class B: 11.610 ≥ CDL > 9.780 max. 50 entries (30 from one country) *
Class C: 9.780 ≥ CDL > 8.550** max. 50 entries (30 from one country) *

Note: * The maximum number of entries per class may be agreed between the organizing
authority and the ORC. In cases where the number agreed is over 50, a racing format
with qualifying and final series may be devised.
** Lower limit of CDL may be agreed with ORC’s permission

ORCs hemsida hittar du alla dokumenten och snart kan vi börja producera testmätbrev.