Dags att söka IRC mätbrev för dig som ska segla Roschier Baltic 600

Har du tänkt segla Roschier Baltic Sea Race med start 21 juli 2022 och vill delta under IRC och om totalsegern så kan du nu ansöka om ett IRC mätbrev. RORC har tillsammans med organisatörerna utlovat fria mätbrev till alla båtar som inte tidigare haft ett IRC mätbrev och nedan beskrivs processen om hur det går till.

RORC Rating Office on Twitter: "IRC certificate updated appearance from 19  May 2016 https://t.co/5Kb6pzbJmd @IRCrating @Spinlock_HQ @RORCRacing  https://t.co/9TiOLd9HQH" / Twitter

Svenska båtar anmälda till eventet har alla ett fullt ORC International certifikat, detta ska bifogas ansökan.
Båtägaren I ansvarig ombord ska snarast skicka in en ifylld IRC ansökan med hjälp av mallen från SSF hemsida:
https://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/irc2/ansokningsformular/

https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/irc/swe-irc2022_nyansokan.xlsx

Till det ska bifogas ett ORC International IRC utdrag från antingen mätkontoret eller från utsedd mätman som innehåller från ORC International vidimerad förstagslängd och överhäng som korrelerar med giltigt ORC International certifikat.

Bifoga också länk till giltigt ORC International mätbrev från ORCs hemsida / ORC Certificate database:
https://orc.org/index.asp?id=44

https://data.orc.org/public/WPub.dll?action=activecerts&CountryId=SWE&Family=1&VPPYear=2022
eller
https://data.orc.org/public/WPub.dll?action=activecerts&CountryId=SWE&Family=3&VPPYear=2022
– beroende på FC eller DH certifikat..

Detta ska sedan mailas till info@rorcrating.com som kommer ställa ut och maila tillbaka IRC mätbrev efter att ha verifierat anmälningsstatus eller relaterade frågor.