Var med och påverka ORC 2023!

Submissions till ORC inför höstens AGM
Var med och påverka vart ORCi tar vägen, vad som straffas eller lättas till kommande år. Om Klasserna ska ändras eller om borträkningsbara seglingar ska tas bort…
– Slå era kloka huvuden ihop i besättningen och motionera om längre och fler havsrace på de stora mästerskapen samt att de ska viktas annorlunda.
https://forms.gle/qWKpzR96C63Ujuog8

OBS submissions! måste vara på engelska. Sista dag att lämna in submission till SHF är 2022-08-28.