GoForSpeed! med fokus på att driva seglingsprojekt! 2023-01-23

Om knappa 2 veckor håller vi vinterns andra GoForSpeed! medlemsseminarie över Zoom måndagen 2023-01-23 kl 19:30-21:00.

Temat är hur man framgångsrikt driver havskappseglingsprojekt över flera år!

Under detta medlemsseminarie får vi höra föredrag av tre talare/team som alla seglar internationellt och på hög nivå.

De tre erfarna skepparna Patrik Forsgren – Team Pro4u, Peter Gustavsson – Blur och Jonas Grandér – Matador medverkar och delar erfarenheter från sina satsningar och regattor.

  • Vi får bland annat höra om hur man håller ihop ett team över tid, hur man arbetar strukturerat med kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte samt hur man får var och en att prestera på sin bästa nivå.

Givetvis mycket erfarenheter från regattor, mätregler, säkerhetsarbete, väderanalys och annat som är centralt när man ska tampas på bortaplan.

Detta seminarie leddes av Thomas Blixt och Håkan Grönvall.

Seminariet finns inspelat och presentationerna tillgängliga här.