Så här blir VM i Kiel 2023!

I samband med Nordeuropeiskt samordningsmöte i Kiel i februari fick vi möjlighet att ställa direkta frågor om banor, prioriteringar och upplägg för VM i Havskappsegling i Kiel 2023. Mötets värdar var Hans-Eckart von der Mosel och Eckart Reinke som är Head of Organisation respektive Principal Race Officer så bättre källor finns inte.

Våra huvudfrågor handlade förstås om hur vi ska tolka innehållet och formatet som beskrivs i Notice of Race, som har lite rörlighet.

Anmälningsläget per 2023-02-18

  • Klass A 12 båtar, hoppas på ytterligare 8
  • Klass B 22 båtar, hoppas på ytterligare anmälningar
  • Klass C knappa 50 båtar
  • Klass D, enbart 4 båtar, endast tyska, ingen VM medalj..

Endast 4 Svenska båtar anmälda i dagsläget, vissa frågetecken från arrangören var alla Svenskar tagit vägen? 10 st, 5(B)+5(C) i Tallinn 2021..

OBS! att det går att anmäla sig till reducerad avgift fram till 2023-05-01!

Det ideala upplägget rörande seglingar kommer vara:

1(2) W/L race och därefter 1 distansrace med en viss navigatorisk / strategisk utmaning.

Det ideala Distansracet skulle kunna vara enligt bana nedan:

Distansracen siktar på att vara ca 2,5 x kryss-läns race i tid!

Scoring

Racen kommer scoras enligt NoR, huvudsakligen som PCS Constructed Course eller enligt PCS All Purpose om det förväntas eller visar sig att det varit olika vindriktning för olika delar i fleeten. Beslut om scoringmetod kan tas efter målgång!

Intentionen är att genomföra ett distansrace var dag det är indikerat i NoR, Eckart poängterar att distansracet är viktigt för KYC och för ORCi Worlds 2023.

Borträkning av race

Max 1 race kommer kunna räknas bort och enbart om det genomförs minst 8 st inshore-race av maximalt 10 planerade.


Långa Havsracet

Det långa havsracet kommer vara olika banor för de olika klasserna och tänks vara upp till 36 timmar långt. Bansträckningen är tänkt att bli ungefär som långa havsracet i Kiel brukar vara. Start inne i Kieler fjord och därefter en M formad bana runt Kielbukten som seglas antingen med eller motsols beroende på väder. Banlängder gissas bli ca 120 – 180M

Organisation

3 banområden, 8 Race Officers, 9 Jurymedlemmar och en internationellt sammansatt Teknisk Komitté under Zorans ledning.

Nyhetsflöde

Eventets eget nyhetsflöde

Frågor

Har vi ytterligare frågor ställer SHF dem gärna vidare till arrangören, maila isf till havskappseglingsforbundet@gmail.com