Var med och påverka ORC 2024!

Som medlem i ORC har Svenska Seglarförbundet och därmed Svenska Havskappseglingsförbundet den unika möjligheten att årligen motionera till ORC om hur vi anser att regeln, VPPt och formaten för de stora eventen ska utformas. De senaste åren har vi lagt ca 4 motioner per år varav ca hälften vunnit kraft genom beslut i ORC Congress. Nu senast drev vi frågan att bryta upp de hårda klassdelningsgränserna som gällt de senaste 10 talet åren och för 2024 kommer nya gränser som bättre speglar den aktuella flottan att gälla.

Som medlem i SHF välkomnar vi dig att föreslå ändringar till ORC inför 2024 via detta formulär

Styrelsen har för avsikt att motionera om:

  • Att Cruiser/Racer status ska kunna ges till båtar med elmotor
  • Att S-Glas inte längre ska klassas som ett exotiskt material
  • Att ORC ska tillåta förande av försegel på samma sätt som IRC gör

Har du specifik input på dessa punkter är du välkommen att maila styrelsen på havskappseglingsforbundet@gmail.com så tar vi med dessa i våra motioner.