Dags att anmäla och gå säkerhetskurser inför 2024?

För dig som tänker havskappsegla shorthanded i Sverige eller segla kappseglingar enligt OSR Cat 0,1,2 i närtid finns ett stort värde i att anmäla dig snart till de av World Sailing föreskrivna säkerhetsutbildningarna.

I Sverige hålls dessa utbildningar av Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB, seasafety.se

Utbildningarna är för närvarande planerade till vecka 4, 12 och 15 och det finns ett starkt ekonomiskt incitament att anmäla och gå tidigt:

Priset för grundkurs v404 (anmälan senast 2023-12-27 kl 1200) är 4 500 SEK ink moms om minst 8 anmälningar. Anmälan sker här

Priset för grundkurs v412 (anmälan senast 2024-02-22 kl 1200) är 5 125 SEK ink moms om minst 12 anmälningar. Anmälan sker här

Priset för grundkurs v415 (anmälan senast 2024-03-08 kl 1200) är 6 250 SEK ink moms om minst 4 anmälningar. Anmälan sker här

Läs mer om hela kursutbudet och vad som gäller på: https://seasafety.se/news/nya-osr—paverkar-genomforande-av-kurser