World Sailing Medical training enligt 6.05.2a Offshore Sailing First Aid certificate

Nu finns även medicalkursen bokningsbar hos SeaSafety, Stefan har dessutom skrivit en bra sida som håller isär begreppen på vad som är vad och vilka krav som gäller:

https://seasafety.se/utbildningforedragexaminering/sakerhetskurser-for-havskappseglare/offshore-medical-training

Info om kursen och kurstillfället finns på:

https://seasafety.se/utbildningforedragexaminering/sakerhetskurser-for-havskappseglare

Bokning sker på:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1353586