Stort deltgagande i SHF GoForSpeed! Göteborg 2020-01-16

SHF höll ett GoForSpeed! seminarie i Göteborg torsdagen 16:e januari.

Seminariet hölls mycket generöst i Vinn groups lokaler hos Hans J.https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4D0BAQFOFOq3cMlV_A/company-logo_200_200/0?e=2159024400&v=beta&t=Ozte4GHHDLF5U9j8PanacbA9dc9ttvVemDY_8Ag3vB4

Ett 30 tal seglare kom och hörde om SHF och fick sen en rejäl duvning i kappseglingsreglerna av Claes Lundin.