Var med och påverka ORC 2021!

ORC AGM 2018

Submissions till ORC inför höstens AGM
Var med och påverka vart ORCi tar vägen, vad som straffas eller lättas till kommande år.
– Slå era kloka huvuden ihop i besättningen och motionera om att exempelvis straffet för båtar byggda i S-glas tas bort eller att det ska bli längre och fler havsrace på de stora mästerskapen.
https://forms.gle/JKPJ2FW1bzKr7wbG7

OBS submissions! måste vara på engelska. Sista dag att lämna in submission till SHF är 2021-08-26.